UPM Institusi Penyelidikan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Inovasi dan penyelidikan UPM memainkan peranan yang penting dalam memelihara kesejahteraan masyarakat melalui penyelidikan bereputasi antarabangsa.

BLUEPRINT KETERJAMINAN MAKANAN UPM

UPM telah melancarkan Blueprint Keterjaminan Makanan UPM 2024 sebagai bahan rujukan dan panduan utama yang mendasari usaha warga UPM dalam merealisasikan agenda keterjaminan makanan negara.

Inovasi UPM

UPM bolot tujuh anugerah INTARG 17 di Poland

Pelajar Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM bangunkan teknologi AI mudahkan umat Islam dalami Al-Quran