Blueprint Keterjaminan Makanan UPM

 

 

Dengan berbekalkan sejarah serta reputasinya yang cemerlang khususnya dalam bidang pertanian, UPM yang dahulunya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia beriltizam untuk memastikan agenda keterjaminan makanan negara dapat dicapai dengan jayanya. Untuk itu, UPM melancarkan Blueprint Keterjaminan Makanan UPM 2024 sebagai bahan rujukan dan panduan utama yang mendasari usaha warga UPM dalam merealisasikan agenda keterjaminan makanan negara.

RINGKASAN Blueprint Keterjaminan Makanan
BLUEPRINT KETERJAMINAN MAKANAN